Podlen

Podlen Verkstad er arrangør av arbeidsmarknadstiltak VTA - Varig Tilrettelagt Arbeid.  VTA er eit arbeidstilbod til uføretrygda personar som vil nytta restarbeidsevna si. Me har avdelingar for Vaskeritenestar, Trevare, Makulering, Gåveartiklar og Ved og fyringsprodukt.

Velkommen til Podlen Verkstad!

Podlen Verkstad AS held til i Hatlandsmyro 7, på Heiane Industriområde på Stord. Like ved E 39, ca 4 km sør for Leirvik som er regionsenteret for Sunnhordland. 

Podlen Verkstad er arrangør av arbeidsmarknadstiltak VTA - Varig Tilrettelagt Arbeid. VTA er eit arbeidstilbod til uføretrygda personar som vil nytta restarbeidsevna si.  I tillegg har me elevar frå vidaregåande skule som er i arbeidstrening hos oss. Omlag 30 personar, frå kommunane Fitjar, Stord og Sveio, er i arbeid hos oss.

Me har avdelingar for

Er du nøgd, sei det vidare.  Er du ikkje nøgd, sei det til oss! Me tek gjerne i mot ros og ris , så ta kontakt med oss om det er noko du ynsjer at me blir betre på!

 

Produkt og tenestar
Bestill her!